Agendainitiatief Stadspas Onderzoek


De armoedeproblematiek in Zaanstad is groot. Gelukkig zijn er veel voorzieningen die mensen in staat stellen om zo goed mogelijk mee te doen. Naast minima voorzieningen zijn er ook regelingen voor bijvoorbeeld mantelzorgers, is er een nieuwkomersstarterspakket en zijn er allerlei mogelijkheden vanuit Stichting Leergeld en Meedoen Zaanstad. 

Wij vernemen dat toegang tot deze voorzieningen in de praktijk soms erg omslachtig is. Veel cliënten moeten steeds opnieuw, bij elke balie, instelling of dienst waar ze gebruik van willen maken, papierwerk invullen en hun inkomenssituatie toelichten. Ook organisaties die iets willen betekenen voor bepaalde doelgroepen ervaren bureaucratische belemmeringen, en kunnen met kortingskaarten of regelingen niet altijd de doelgroep bereiken. Dit kan beter, vindt ROSA. 

ROSA ziet hiervoor kansen in één overkoepelend stadspassensysteem, waarbij de privacy van burgers goed geborgd is. Momenteel wordt door gemeente Zaanstad onderzoek gedaan naar een dergelijke stadspas in het kader van de uitvoeringsagenda armoedebeleid. ROSA maakte daarom, samen met de PvdA, de SP en GL een agendaïnitiatief, wat afgelopen donderdag tijdens het Zaanstad beraad aan de orde kwam. 

Alle politieke partijen werden uitgenodigd mee te denken over een dergelijke stadspas, en waaraan deze zou moeten voldoen. Zo is privacy en bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Maar daarnaast is het ook interessant om te kijken of de pas gratis kan worden verstrekt aan de doelgroepen, maar tevens te koop kan worden aangeboden aan de rest van de stad. 

Tijdens de bespreking van het agendaintiatief is door de wethouder toegezegd verschillende scenario’s te onderzoeken en daarbij ook goed het kostenplaatje mee te nemen. 

Wij hopen op een positief vervolg!

ZaanStadPas?