Amendement ROSA unaniem gesteund door raad


ROSA heeft op de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie nog een belangrijk amendement binnengehaald. Het amendement handelt over de oude veevoederfabriek van Brokking, waarvoor een bouwplan is gemaakt dat voorziet in de bouw van 145 woningen langs de Zaan. Tweeënveertig van deze woningen komen op het naastgelegen buitendijkse stukje land, maar dit is een ecologische verbindingszone tussen het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld.
ROSA is niet overtuigd van het feit dat de bouw van de woningen op deze plek geen nadelige invloed heeft op de ecologie van dit gebied. Maar dit is nog niet bekend. Om zondermeer akkoord te gaan met de bouw, zonder eerst een gedegen onderzoek naar de invloed op de flora en fauna ging ons veel te ver.
Daarnaast is het nog twijfelachtig of de fabriek geschikt is te maken voor de vestiging van appartementen. Het kan zo maar zijn dat de fabriek alsnog wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd. Als dat het geval is, moet de wethouder weer terugkomen naar de raad.

Het is het tweede succes dat ROSA binnen een maand binnenhaalt. Al eerder werd de locatie van de bloedbank in Zaandijk in de door ROSA gewenste richting veilig gesteld.