Antwoorden B&W op vragen van ROSA zwembad Zaanstad-Noord


Hieronder volgen de antwoorden op de technische vragen die de fractie van ROSA stelde over het nieuw te bouwen zwembad in Zaanstad-Noord (o.a. op de plaats van de huidige Crommenije).

Vraag 1.

Er wordt uitgegaan van een 25 m buitenbad inclusief springtoren. Wat zou het meer kosten als je hier een 50m buitenbad van zou maken? Wat zou het meer kosten als je naast/aan het 25 m bad een extra springkuil zou maken?

Antwoord:
Vergroten van het 15,4 x 25-meter bad naar een 15,4 x 50-meter bad inclusief springgedeelte kost € 200.000,-
Uitbreiding van een aparte springkuil aan het 25-meterbad kost € 125.000,-
Beide opties zijn exclusief de kosten van een badafdekking (ca. € 130.000) en extra ontwerpkosten (te stellen op 6,6% van de extra investering).
Vraag 2.
Er is een groot speelveld/ligweide rondom het gebouw. Is dit afgesloten of vrij toegankelijk? Is het mogelijk om als de buitenbaden gesloten zijn wel gebruik te maken van het speelveld? En wordt deze buitenruimte ook zo ingericht dat scholen/sportclubs etc. dit ook voor bewegingsonderwijs/trainingen kunnen en mogen gebruiken?
Antwoord:
De ligweide hoort bij het zwembadcomplex en is buiten de openingsuren afgesloten. Gebruik van de ligweide is mogelijk via de entree van het gebouw. Mocht de wens zijn om de ligweide los te gebruiken, dan moeten er voorzieningen komen zodat  de baden wel afgesloten zijn. De ligweides kunnen in principe ook benut worden voor bewegingsonderwijs. Het buitenterrein wordt om budgettaire redenen helaas niet verder ingericht met nieuwe speeltoestellen of sportvoorzieningen. Mocht hiervoor wel budget beschikbaar komen, dan kunnen deze voorzieningen ook gebruikt worden door bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs of voor andere sportstimuleringsactiviteiten.
Vraag 3.
Bij verschillende accommodatieplannen heeft de fractie van ROSA steeds de wens geuit om echt multifunctioneel te bouwen en in te richten. Is de gymzaal bijvoorbeeld ook voor andere doeleinden zoals theatervoorstelling/rommelmarkt etc. te gebruiken? (bijvoorbeeld dat de vloer geschikt is en dat de ruimte verduisterd kan worden, geluidsisolatie) En is het gebouw/de buitenruimte zodanig ingericht dat de functies afzonderlijk gebruikt kunnen worden? En bijvoorbeeld in delen verhuurd kunnen worden? 
Antwoord:
Het is goed mogelijk de gymzaal in te zetten voor andere activiteiten dan sport. De vloer wordt uitgevoerd als sportvloer. Het Sportbedrijf Zaanstad beschikt over een afdekvloer, die bij andere evenementen kan worden gebruikt. Multifunctioneel gebruik is ook de insteek geweest van het ontwerp, met de gymzaal naast de horeca en een zichtverbinding tussen horeca en gymzaal. De zon kan worden geweerd door de toepassing van screens; een volledige verduistering is echter niet mogelijk. Daarvoor zouden aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
Het is mogelijk om delen van het complex los te verhuren, zoals de gymzaal, de horeca of alleen het wedstrijdbad. Ook kan de horeca ingezet worden voor kleinschalige culturele of sociale activiteiten, zoals voor exposities, lezingen of buurtbijeenkomsten.
Vraag 4.
Er is in het ontwerp veel rekening gehouden met inrichting voor jeugd en gezinnen. Er maken echter veel senioren gebruik van het zwembad. Hoe is er rekening gehouden met deze doelgroep? Dit is een groeiende doelgroep waarvoor het bewegen een belangrijke gezondheidsfunctie heeft. Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met mindervaliden voorzieningen etc?                        
Antwoord:
Met beide doelgroepen is rekening gehouden. Senioren zullen voornamelijk banenzwemmen (binnen en buiten) of begeleide activiteiten volgen. Wat betreft de voorzieningen zal het gebouw voldoen aan de ITS-eisen (Integrale Toegankelijkheid Standaard). Daarbij gaat het om voldoende toiletten voor minder validen en kleedvoorzieningen. Er is een doelgroepenbad met hogere temperatuur en beweegbare bodem, en er zijn mogelijkheden voor de toepassing van een luie trap en een tillift.