April BIJ ROSA


Onze voedselvoorziening is in gevaar door bijensterfte
ROSA BIJHet gaat niet goed met de bijen.
Het congres van het Intergouvernementele Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) trok onlangs de conclusie dat het niet best is gesteld met de dieren en insecten die de gewassen bestuiven. Bijen, vlinders, kevers, vliegen en vleermuizen hebben het moeilijk.
Door een combinatie van ziekten, pesticiden, monocultuur (eenzijdige landbouw), afname van wilde bloemen en onvoldoende voedsel neemt het aantal bijen snel af en de gevolgen voor de mens zijn groot, zeggen de wetenschappers.
Omdat bijen ruim 80% van de bestuiving van ons voedsel voor hun rekening nemen, is dit niet alleen een gevaar voor de biodiversiteit, maar ook een direct gevaar voor de wereldvoedselvoorziening.
Help de bij!
We kunnen zelf best veel doen om de bijen te helpen. ROSA organiseert in samenwerking met de Heemtuin op 23 april a.s. (save the date!) een informatieve BIJeenkomst in samenwerking met experts. Ook zullen wij de hele maand april middels onze website, facebook en twitter, handige tips delen waarmee wij het de bijen, vlinders en andere insecten makkelijker kunnen maken.
ROSA hoopt op deze manier vele Zaankanters te kunnen inspireren om Zaanstad bij-vriendelijker te maken.
Meer informatie volgt!