Begroting: de ingetrokken moties


De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
Deel 1: De moties die we weer introkken… en waarom!

Motie evenementencoördinator
Enige tijd geleden hield ROSA een agenda-initiatief over het terugdringen van de administratieve en financiële lasten voor organisatoren van kleine evenementen.
Deze week probeerden we met een motie zeker te stellen dat de nieuwe evenementencoördinator, die komende 1 januari van start gaat, zich zal focussen op het begeleiden van deze organisatoren. Wethouder Breunesse kon ons verzekeren dat de evenementencoördinator dat inderdaad gaat doen en dus werd de motie overbodig.
Linksom of rechtsom, doel behaald!

Motie leges evenementen
ROSA ziet eigenlijk graag dat de categorieën en bijbehorende leges voor evenementen op de schop gaan. De categorie van een evenement wordt nu bepaald door een puntensysteem (de zogenoemde risicoanalyse). Wat ons betreft wordt daar in ieder geval één aspect aan toegevoegd: de commercialiteit van een evenement. Een evenement dat winst wil maken mag, wat ons betreft, meer betalen dan een evenement georganiseerd door de buren of een andere organisatie zonder winstoogmerk.
We dienden een motie in om dat vóór volgend jaar gedaan te krijgen. Er was echter meer discussie over de leges en D66 kondigde er een agenda-initiatief over aan. Daar doen we graag aan mee! Omdat we de resultaten van die bredere discussie liever afwachten, besloten we ook deze motie in te trekken. Zo houden we de regie bij de raad en kunnen we het probleem in één keer goed aanpakken.