Belangrijke onderwerpen bij raadsvergadering


Donderdag 12 november staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering. Aan de orde komen onder meer het go/no-go-moment voor het cultuurcluster, de opschroeving CO2 reductie en de verhuizing van hockeyclub De Kraaien. Verder is veel aandacht voor de begroting 2016-2019.
ROSA dient moties en amendementen (al dan niet mede) in over de volgende onderwerpen:
– Go/no-go-moment cultuurcluster: Waarin we verzoeken om het voorlopig ontwerp van het gebouw en de actuele financiële onderbouwing van alle (bijkomende) kosten voor te leggen aan de raad als beslispunt en dit als een go/no-go-moment te beschouwen.
– Opschroeving CO2 reductie: Waarin we het college opdracht geven met voorstellen te komen om de CO2 reductie te vergroten.
– Een motie en diverse amendementen omtrent de gewenste verhuizing van hockeyclub De Kraaien en de bekostiging hiervan.
– Een motie waarin wij vragen om actievere voorlichting en adviezen om het betegelen van tuinen tegen te gaan en om aan te sluiten bij de Operatie Steenbreek.

– Een amendement en een motie over het IHP, o.a. aangaande de wens het karakteristieke gebouw van basisschool het Palet te behouden.
– Amendement Stichting Marketing Zaanstreek: Verzoek om in de zinsnede m.b.t. nieuwe strategie/aanpak rond de marketing van de Zaanstreek ‘S.M.Z.’ te veralgemeniseren door ‘marketing van de Zaanstreek.’
– Motie watertappunt Stadhuisplein: Verzoek om een watertappunt te realiseren op het Stadhuisplein.
– Motie klantvriendelijkheid formulieren en procedures gemeente Zaanstad: Verzoek om een panel van Zaanse gebruikers in te stellen, die het college structureel kunnen adviseren over de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke formulieren en procedures.
– Motie besteding toerismegelden: Verzoek om gereserveerde € 550.000 pas te bestemmen nadat de raad haar goedkeuring heeft gegeven aan een overkoepelend toerisme- en marketingbeleid.
– Motie dierenwelzijn: Waarin we het college verzoeken dierenwelzijn ook in de gemeenschappelijke regelingen waar zij Zaanstad vertegenwoordigen, zoals het Twiske, actief uit te dragen en waar mogelijk de besluitvorming in het voordeel te laten uitkomen van het dierenwelzijn.
– Motie westelijke ontsluiting Zaanstad: Verzoek om voortaan spreken van “Studie westelijke ontsluiting Zaanstad” in plaats van “Doortrekking A8-A9.”
– Amendement pilotafspraken: Waarin wij o.a. betreffende werken op afspraak in het stadhuis verzoeken om de zin: “vanaf 1 januari 2016 streven wij ernaar om volledig te gaan werken op afspraak,” te vervangen door: “vanaf 1 januari 2016 streven wij ernaar om tot 60% te gaan werken op afspraak.”
– Motie transformatie kantoorpanden: Waarin wij verzoeken om actiever de mogelijkheden om (gemeentelijk) vastgoed te herbestemmen onder de aandacht te brengen van ondernemers. En om hiervoor een brochure te ontwikkelen, om de mogelijkheden te laten zien en het besef van urgentie bij alle betrokken partijen te vergroten.
Het is mogelijk deze vergadering bij te wonen. Let op: bij uitzondering start de vergadering om 16.00 uur.
Lees hier: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48744 de complete agenda en de volledige tekst van alle moties/amendementen.