Beloftendebat bij Alevitische Vereniging


Veel bekende gezichten tijdens het verkiezingsdebat dat de Alevitische Vereniging op 2 maart organiseerde. De acht aanwezige partijen (op ZOG en ROSA na lieten met name de lokale partijen het afweten) hadden nogal wat eigen aanhang opgetrommeld. Daardoor waren de neutrale toehoorders in de minderheid. Het leidde bij vlagen niet tot een minder fel debat, waarbij vooral Jeroen Olthof (PvdA) en Ruud Pauw (ROSA) regelmatig de handen op elkaar kregen.

Opvallend was wel dat Olthof zich erg kritisch uitliet over het Amsterdamse huisvestingsbeleid. Even leek het er op dat er drie PvdAs bestonden – een landelijke, een Amsterdamse en een Zaanse –, met evenveel standpunten over de omgang met sociale huurwoningen. En dat terwijl de landelijke PvdA toch al geruime tijd via de regering invloed uitoefent en zowel de Zaan- als de hoofdstedelijke PvdA de afgelopen eeuw in hun colleges van B&W – waar ze van oudsher de grootste fracties hebben – een goed functionerend woningbeleid hadden kunnen ontwikkelen.

Voorspelbaarder en niet onterecht was de kritiek van SPer Patrick Zoomermeijer op het kabinetsbeleid dat beoogt om bijstandsgerechtigden, bijna ongeacht hun persoonlijke omstandigheden, te verplichten een tegenprestatie te leveren. In een tijd dat de werkloosheid ongekend hoog is, heeft het weinig zin om mensen een baan op te dringen die er niet is en vervolgens als sanctie een deel van hun uitkering af te pakken. Zoomermeijer pleitte daarom voor burgerlijke ongehoorzaamheid: Zaanstad moest weigeren om dit soort wetgeving uit te voeren, ongeacht de gevolgen. Terecht wees Ruud Pauw hem er op dat dergelijke stoere taal achterwege bleef toen de SP van 2006-2010 in het college zat. Zoomermeijer verkocht populistische praat voor de bà¼hne.

Al met al was de discussie bij de Alevistische Vereniging geanimeerd en soms verhelderend voor de twijfelende kiezer. De komende weken volgen er nog heel wat verkiezingsdebatten. Elders op deze website vindt u een overzicht.