Betere controle op besteding fractiegelden


Een heel ander onderwerp betrof de bijdrage die raadsfracties jaarlijks ontvangen om hun werk goed te doen. De afgelopen jaren bleken meerdere partijen in Zaanstad misbruik te hebben gemaakt van dit gemeenschapsgeld, reden voor ROSA om aan de bel te trekken. Het leidde tot een aangepaste, strengere verordening. Maar wat ROSA betrof kon er nog wel wat aan verbeterd worden. Zo vond de fractie het niet nodig dat er belastinggeld zou worden uitgegeven aan representatiekosten (lees: cadeautjes) en stelde ze voor om de controle op de fractie-uitgaven door een onafhankelijke commissie te laten doen. De raadsmeerderheid dacht daar anders over, waardoor er ook in de toekomst gemeenschapsgeld misbruikt kan worden. Een ander amendement haalde het wel. Mochten er, ondanks de lichte toetsing die nu gehandhaafd blijft, toch onrechtmatigheden aan het licht komen, dan wordt van de betreffende fractie het verkeerd gebruikte geld teruggevorderd.