Bla bla blabla


Iedereen weet het, iedereen ziet het gebeuren en toch zijn er heel veel kiezers die er keer op keer intuinen.

Afgelopen donderdag, tijdens het Zaanstadberaad, mocht ik als kersvers steunfractielid het woord voeren over een onderwerp dat door de PvdA op de agenda was gezet. Het was een vraag aan de wethouder of ze zich bewust was van het lerarentekort en of ze van plan is om er iets aan te doen. Dit  initiatief ging de PvdA ook nog even breed uitmeten in het NHD: “Kijk ons nou toch even goed bezig zijn!”. Dat is wat de kiezer ziet en hoort en vele ouders die al geconfronteerd worden met de gevolgen van het lerarentekort zullen denken: “Wat goed dat de PvdA hier aandacht voor vraagt.”

Dat de PvdA aandacht vraagt voor een probleem dat al maanden zichtbaar is en waar ze in belangrijke mate zelf aan bijgedragen hebben door de ongekend hoge bezuinigingen, die door PvdA minister Bussemaker in gang zijn gezet, wordt door de PvdA voor het gemak even vergeten. Dat de echte oplossing van het probleem in Den Haag ligt, omdat daar het geld voor de leraren vandaan moet komen is ook ondergeschikt. Uiteraard werd onze geachte PvdA collega hier fijntjes op gewezen. Doet me denken aan een brandweerman die zelf de brandjes sticht om vervolgens als held de mensen uit het brandende pand te redden. Overigens is het wel opmerkelijk dat ook de collegepartijen hun PvdA collega terechtwezen, terwijl het hun Haagse broeders en zusters zijn die een aangenomen Senaatsmotie om de bezuinigingen op het onderwijs voor 2018 terug te draaien weigeren uit te voeren.

In verkiezingstijd proberen te scoren met onderwerpen die actueel zijn in verkiezingstijd, die appelleren aan maatschappelijke onrust, aan onderbuikgevoelens om er vervolgens na de verkiezingen weinig tot niets meer mee te doen. Er zullen er nog meer voorbij komen en we hebben er al een aantal gehad; verbolgen reageren als er geen gratis zakjes  strooizout wordt uitgedeeld aan de Zaanse inwoners, terwijl je er zelf bij was toen deze werden afgeschaft enkele jaren eerder, of nog even een versnelde opening van de Busbrug op de agenda (en in de krant) zetten, terwijl deze versnelling simpelweg niet haalbaar is (overigens blijft de Busbrug wat ROSA betreft dicht), maar je haalt er wel de krant mee ook al zet je de Zaanse inwoners op het verkeerde been en doe je daarmee het vertrouwen in de politiek geen goed.

En het volgende onderwerp dat tot deze categorie behoort staat alweer op de agenda, deze manier van politiek bedrijven draagt er zelfs toe bij dat er extra Zaanstadsberaden aan de planning moeten worden toegevoegd, om campagne te kunnen voeren vanuit de raadszaal. Welk onderwerp dat is? Ik ben benieuwd wie het eruit pikt.

ROSA staat voor haar uitgangspunten en haar verkiezingsprogramma, dag in, dag uit. Geen loze beloftes, geen holle retoriek, geen populistische blablabla.  Een helder verkiezingsprogramma voor en door inwoners van Zaanstad, niet gehinderd door welke landelijke agenda dan ook, een echte Zaanse Stem. Ook al zullen we daar de krant helaas minder vaak mee halen.

En het lerarentekort? Ja, ook wij maken ons zorgen en staan voor kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs. Het tekort is al ter sprake geweest in het overleg tussen Zaanstad en de schoolbesturen en de besturen werken aan een plan van aanpak. We hebben de wethouder een aantal suggesties gedaan om in haar overleg met de besturen mee te nemen en het initiatief naar zich toe te trekken, mochten de schoolbesturen het onderwerp (en het plan van aanpak) niet zelf op korte termijn nogmaals  op de agenda zetten.

We houden de vinger aan de pols, óók na 21 maart.

Namens ROSA,

Menno de Haas.

P.S.
Wat waren onze suggesties dan……
We hebben de wethouder gevraagd om in het gesprek met de besturen;

  • na te gaan hoe de gelden voor passend onderwijs beter besteed kunnen worden ( ihkv werkdruk vermindering = imagoverbetering), er bleef in 2017 namelijk ruim 0,5 miljoen liggen in de regio,
  • samen  te kijken of de stille reserve is te mobiliseren ( er zitten in NH ongeveer 2000 gediplomeerde leraren Primair Onderwijs thuis),
  • te spreken hoehet perspectief voor stagiaires is te verbeteren ( zo heeft Zaan Primair 80 PABOstudenten rondlopen, hoe behoudt je die na diplomering) en
  • na te gaan waarom onze regio nog geen breder Zaanstreek overstijgend samenwerkingsverband PO voor de Regio heeft waarmee de krachten op het gebied van personeelswerving en -behoud gebundeld kunnen worden. (alle omliggende regio’s hebben dit al wel).