Blijft het stil in de stad?


Dit is een bijdrage van: Hans Kuyper

UPDATE 4 maart: Positieve ontwikkelingen! Vanavond heeft wethouder Krieger in het Vragenuur toegezegd dat de extreem hoge lasten voor evenementenorganisatoren van de baan zijn. In het lopende jaar worden daar de coronagelden uit Den Haag voor gebruikt en bij de begrotingsbehandeling in november zal er een eerlijke regeling voor 2022 en verder worden getroffen. Dit was een slordig proces en we zullen zeker evalueren wat er allemaal is fout gegaan. Hoofdzaak is dat de druk vanuit de politiek én de samenleving ertoe heeft geleid dat de fout wordt hersteld. En nu maar hopen op een mooie zomer! (einde update)

Vlak voor het reces bereikte ons een noodkreet uit de wereld van de evenementen. Daarbij moet u denken aan festivals, sporttoernooien, braderieën, voorstellingen in de openlucht en dergelijke: de dingen die het leven leuk maken en die we nu al weer zo lang moeten missen.

Zaanstad blijkt met ingang van dit jaar de leges (het bedrag dat betaald moet worden voor een vergunning) te hebben verhoogd. En niet zomaar een beetje: voor een klein evenement van minder dan honderd deelnemers moet ineens €396,60 worden betaald. Dat was €50,75, dus we hebben het over een verhoging van maar liefst 681%!
De leges op middelgrote en grote evenementen stegen met respectievelijk 290 en 34 procent.

Voor de meeste organisatoren, vaak vrijwilligers, zijn zulke bedragen niet op te brengen. Naast de leges worden ze ook geconfronteerd met hoge kosten als ze licht alcoholische drank willen verkopen en in sommige gevallen moet er ook kostbaar onderzoek gedaan worden. Een gratis concert van een bandje in een park kan zo al €1540 kwijt zijn aan de gemeente, nog voordat er één noot is gespeeld! De mensen die voor reuring en sjeu zorgen wordt het werken zo onmogelijk gemaakt.

Van verschillende kanten hoorden wij al dat organisaties het bijltje erbij neer willen gooien als hier niets aan gedaan wordt. Dat zou dan weer betekenen dat Zaanstad ook na de coronatijd stil zal blijven.

Een apart geval vormen de herdenkingen. Voor het organiseren daarvan vraagt Zaanstad nu opeens maar liefst €450! Dat valt niet uit te leggen en is eigenlijk beschamend.

Wij sloegen de begroting erop na, maar konden deze verhogingen nergens terugvinden. Wie heeft hiertoe besloten en waarom? 
De snelste manier om daar achter te komen is actualiteitsvragen stellen aan het college, en dat hebben we dus meteen gedaan. Aanstaande donderdag staan die vragen op de agenda van de raad. ROSA hoopt te horen wat hier is misgegaan, en vooral hoe de verhogingen teruggedraaid gaan worden.
Want een stad die een jaar in lockdown is geweest, moet straks weer tot leven komen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten in de parken en op de pleinen. De mensen die zich daarvoor inzetten, zijn onmisbaar voor de samenleving en ze zouden eerder moeten worden gesteund dan ontmoedigd. Wordt vervolgd!

Evenement in het Koogerpark