Bomen, bordjes, palen en meer: onze Voorjaarsnota-moties


Na de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota en de debatten wordt er vanavond, tijdens de raadsvergadering, gestemd en gedebatteerd over de Voorjaarsnota 2023-2027. 

In de Voorjaarsnota worden de kaders vastgesteld voor de begroting die elk najaar aan de orde komt. ROSA schreef (onder andere) twee moties en dient een amendement mede in.

Deze Voorjaarsnota is er één met financiële onzekerheden en zorgen over de toekomst. Structurele bezuinigingen vanuit het Rijk richting de gemeentes gaan samen met de overheveling van Rijkstaken naar diezelfde gemeentes. Tel daar de hoge inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende kosten voor de jeugdzorg bij op, en er ontstaat een financieel toekomstbeeld dat helaas verre van rooskleurig is.

Foto: archief.zaanstad.nl

Naar aanleiding van de Ideeënmarkt meldde zich de zoon van een Februaristaker met het verzoek om bij het beeldje van Truus Menger op de Wilhelminasluis een bordje met uitleg in meerdere talen te plaatsen. Dit aangezien er hele hordes riviercruisepassagiers langs die plek lopen, en het monumentje aan deze veelal buitenlandse bezoekers iets wezenlijks over onze streek te zeggen heeft. Dat vonden wij een prachtig plan, dus maakten we een motie en meteen ook maar een tekstje in het Engels, Frans en Duits. Bijna de halve raad wilde mede-indienen, dus dat bordje komt er wel!

Moeilijker ligt het in Krommeniedijk, waar ze graag bij hun 750-jarige bestaan in 2030 mooie nostalgische lantaarnpalen willen. Hoe dat duurzaam en financieel haalbaar gerealiseerd kan worden, is niet snel via een motie te regelen. Maar het is een mooi plan, dus we werken er zeker aan verder en we hebben nog ruim zes jaar gelukkig.

Ook tijdens de Ideeënmarkt werden wij enthousiast gemaakt door Stichting Meer Bomen Nu; een prachtige organisatie die, gerund door vrijwilligers, al heeft gezorgd voor bijna een miljoen extra bomen in Nederland!
Meer Bomen Nu wil graag een stukje grond in Zaanstad om zaailingen en stekken van bomen en struiken uit te planten. Vervolgens delen zij de deze gratis uit aan particulieren en bedrijven. Verder willen zij o.a. een seintje krijgen van de gemeente bij groenonderhoud en bouwprojecten waar zij zaailingen en stekken kunnen verzamelen.
ROSA maakte de motie en vond 6 andere partijen bereid om mede in te dienen, waardoor de motie al bij voorbaat een meerderheid heeft!

Verder participeren we in een amendement dat ervoor moet zorgen dat ook Zaanstad, na heel veel andere gemeentes en andere overheden, het eigen slavernijverleden grondig gaat onderzoeken. Deze wens leeft al heel lang en het feit dat de slavernij op 1 juli aanstaande precies 150 geleden effectief voorbij was, vormt een mooie gelegenheid om de geschiedenis recht te doen.