Dankzij ROSA minder WW'ers in de bijstand


Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen.

Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim een derde minder WW’ers door te stromen naar de bijstand, als zij in een vroegtijdig stadium actieve voorlichting en begeleiding richting werk krijgen. In absolute cijfers gaat het om 100 mensen minder in 2015 ten opzichte van 2014.

De pilot hield in dat werklozen met een aflopende WW-uitkering in de laatste vier maanden van deze uitkering onder meer workshops over solliciteren en netwerken, voorlichtingsbijeenkomsten over de bijstand en speeddates met werkgevers kregen aangeboden.

Niet alleen de cijfers zijn positief, ook de kandidaten zelf beoordeelden de voorlichting en ondersteuning als zijnde goed tot zeer goed.
De gemeente Zaanstad gaat dan ook door met dit project en deze werkwijze zal in het nieuwe koersbesluit worden opgenomen.

Lees hier de betreffende motie: Motie 114 – maak werk van max ww-ers

Hier staat de raadsinformatiebrief over de uitkomst van de pilot: Raadsinformatiebrief – Eindevaluatie n.a.v. motie 114: Maak werk van Max WW-ers<

En dit is de folder die de uitstromende WW’ers krijgen aangeboden: Folder van WW naar bijstand – Belangrijke informatie voor u