De Beatrixtoren, een alternatief voor sloop


Vanaf vandaag, 21 december, ligt het bestemmingsplan Peperstraat zes weken ter inzage. U kunt het hier vinden. Iedereen die er ideeën over heeft, of bezwaren wil uiten, kan deze in de vorm van een zienswijze indienen.

Vervolgens worden al deze zienswijzen beantwoord en al dan niet verwerkt, waarna de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing zal nemen. Naar verwachting zal dat ergens in het komend voorjaar gaan gebeuren.

ROSA is voorstander van de plannen, met één nadrukkelijk en groot voorbehoud: wij willen dat de Beatrixtoren behouden blijft als monument van de jaren van de wederopbouw. En daar staan we bepaald niet alleen in. Gezaghebbende organisaties als Zaans Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben ook al hartstochtelijk gepleit voor behoud van de trouwe kolos aan de Zaan.

In november 2021 schreef ROSA een motie, mede ingediend door GroenLinks en het CDA, die een ruime meerderheid haalde. In de motie werd gevraagd om een nadere onderbouwing van de plannen voor de Beatrixtoren, en het onderzoeken van alternatieven voor de door het college en de projectontwikkelaar beoogde sloop.

Vooruitlopend op dat onderzoek ontwikkelde ROSA, in samenspraak met een aantal deskundigen, een alternatief plan, dat hier te bekijken is. Uitgangspunt was dat de herontwikkeling van de Peperstraat niet wordt vertraagd en dat ongeveer hetzelfde aantal vierkante meters aan woningen en winkels wordt gerealiseerd, zodat er geen gaten vallen in de financiering.

Wij denken dat het kan: een prachtige, groene en autoluwe Peperstraat met een mooi verduurzaamde Beatrixtoren als icoon op de kop. En in 2024 zullen we ons uiterste best doen om de rest van de raad voor dit idee te winnen.