De begrotingsmoties – geen torenhoge stijging leges evenementen


De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
Deel 5: Amendement ‘Leges evenementen B-categorie’

De Verordening Leges 2023, die normaal gesproken bij de begroting wordt behandeld, bevatte een voorgestelde stijging van 385% voor de leges voor evenementen in categorie B. En dat terwijl evenementen in categorie B ook relatief kleinschalig en georganiseerd door buurtbewoners kunnen zijn.

Onder categorie B-evenementen vallen alle evenementen tussen de Dam tot Damloop (C) en een straatbarbecue (A). Dus bijvoorbeeld braderieën, kerstmarkten, boekenmarkten en sinterklaasintochten.
Het college constateerde nota bene zelf ook al dat de verhoging voor sommige organisatoren moeilijk op te brengen zou worden…

Er was een bijzondere constructie voor nodig (half motie, half amendement) om ervoor te zorgen dat deze gigantische stijging met in ieder geval één jaar wordt uitgesteld. Het amendement werd gelukkig aangenomen. De resultaten moeten echter nog worden verwerkt in de verordening later dit jaar. We zullen er dan scherp op zijn dat de stijging ook echt van de baan is!

Foto: Menno de haas – voorbeeld van een categorie B-evenement