De begrotingsmoties – Sinterklaas en de pieten


De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
Deel 2: Motie Sinterklaas en pieten

Als de dialoog geen dialoog meer is.

De dialoog, een vrije gedachtewisseling, een gesprek dat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Het middel waarmee al meer dan een decennium lang getracht is een einde te maken aan de racistische kenmerken van de knecht van Sinterklaas. Of eigenlijk pas sinds een decennium, maar de roep om verandering dateert al van ruim dertig jaar geleden.
En, eerlijk is eerlijk, er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Zoals we in onze motie van februari al aangaven is het einde van de dialoog bereikt, verdere verandering langs deze weg zien en zagen we niet gebeuren. Een recent gesprek met de Sinterklaascomités liet, naast goede wil bij een deel, ook zien dat er van een aantal geen of weinig beweging meer was te verwachten. Geen nieuwe inzichten, de verandering stagneert.

Samen met vele anderen in de raad hebben we de motie opnieuw ingediend. De motie is aangenomen. Als gemeente zal er op geen enkele wijze nog medewerking worden verleend aan activiteiten rondom 5 december waarbij nog sprake is van het gebruik van de racistische karikatuur Zwarte Piet. En hiermee nemen we als bestuursorgaan de verantwoordelijkheid die we hebben, onze voorbeeldrol in overeenstemming met ons beleid, een inclusieve stad waarin voor een viering die voor een deel van onze inwoners pijnlijk is geen plaats is.