De begrotingsmoties – zekerheid voor de Zaanse Regenboog


De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
Deel 4: Motie ‘geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid’

De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit. De stichting heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele organisatie die van grote waarde is voor onze Zaanse LHBTQI-plus medemens én anderen.

Een greep uit de activiteiten: wandelingen, de Regenboogsalon, maandelijks vragenuurtje, Café Pride, Zaanse Regenboog Café 50+, voorlichting, maatjessysteem, politieke werkgroep, fietstochten, de Zaanse Regenboogweek en Zaanpride.
Dit alles bewerkstelligde de Zaanse Regenboog de afgelopen jaren met slechts €9.500 subsidie per jaar.

Dit jaar zou de landelijke regeling LHBTQ-gelden én de daaraan gekoppelde Zaanse Regenbooggelden ophouden. De Zaanse Regenboog weet al ruim een jaar niet of zij in de toekomst nog subsidie krijgen en hun activiteiten kunnen voortzetten.
Onlangs werd bekend dat de rijksbijdrage gelukkig zal worden voortgezet, alleen is nog steeds niet bekend hoeveel de gemeente Zaanstad precies zal ontvangen. De gemeente is momenteel bezig om zelf weer een subsidieregeling op te zetten zodat er zo snel mogelijk subsidie voor 2023 aangevraagd kan worden.

Om een eind te maken aan de lange onzekerheid bij deze redelijk jonge, belangrijke organisatie, maakte ROSA een motie, mede ingediend door het CDA, waarmee de 12.000 euro subsidie, die de Zaanse Regenboog momenteel jaarlijks nodig denkt te hebben, structureel wordt gegarandeerd.

De motie werd met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen!