De Lorzie moet buurtcentrum blijven


In het nieuwe bestemmingsplan Wormerveer wordt voorgesteld dat het buurthuis een functietoekenning krijgt van Centrum (C). In het oude bestemmingsplan zat er een Maatschappelijke functie op (M). Het verschil tussen deze twee functies is groot. Met de functie Centrum kan er in de toekomst een heel andere invulling gegeven worden aan het gebouw en bestaat het risico dat de maatschappelijke functie verdwijnt.   

Zo zou het mogelijk zijn De Lorzie te verkopen aan een grootwinkelketen, geschikt te maken voor woningen etc. etc.

Nu de curator de opdracht heeft de failliete gebouwen van Welsaen van de hand te doen, acht ROSA het zeer onverstandig de Centrumfunctie toe te kennen aan het buurthuis. En ook al was Welsaen niet failliet gegaan, ook dan zou een maatschappelijke functie recht doen aan wat er in een buurthuis gebeurt. Wormerveer wordt in haar hart getroffen als De Lorzie zou verdwijnen.

Geeft de gemeenteraad aanstaande donderdag groen licht voor de Centrumfunctie dan kiest zij voor een ongewisse toekomst voor De Lorzie. Dan zullen meerdere partijen een bod kunnen uitbrengen op het pand. En daardoor zal de prijs van De Lorzie worden opgedreven. Als het aan ROSA ligt, zal het zover niet komen. ROSA zal proberen het bestemmingsplan zo te veranderen dat Wormerveer ook in de toekomst kan blijven genieten van de buurthuisactiviteiten in De Lorzie aan het Marktplein.