Over de uitsluiting van DIDF in de Poelenburcht


In dagblad Zaanstreek van maandag 3 november wordt dhr. M. Sekercan geciteerd. In het artikel zegt hij dat de SP de enige politieke partij is die voor de Democratische Volksvereniging DIDF opkomt en voor hun recht op bijeenkomst en vergadering in buurthuis De Poelenburcht pleit. Dat wil ROSA bij deze wel even rechtzetten. 

Wij zijn bekend met de voorwaarden die gesteld zijn aan DIDF door het bestuur van de Poelenburcht. ROSA vindt dat DIDF niet uitgesloten mag worden in dit buurthuis en dat het bestuur van de Poelenburcht zich op geen enkele manier mag bemoeien met de inhoud van de bijeenkomsten van DIDF. DIDF huurde al geruime tijd een ruimte in het buurthuis en er hebben zich daarbij geen incidenten voorgedaan. Er is voor ons dus geen reden om dit te beëindigen.

Met de verzelfstandiging van de buurthuizen ligt het gevaar op de loer dat de besturen van de buurthuizen, die gevormd worden door vrijwilligers, een geheel eigen zelfstandige koers gaan volgen en kunnen bepalen wie wel en niet worden toegelaten tot hun buurthuis. ROSA pleit er dan ook voor dat de verantwoordelijk wethouder met alle buurthuizen afspraken maakt over dit onderwerp.

Voor ons is het van groot belang dat het recht op vergadering (art.9 Grondwet) geëerbiedigd wordt door alle verzelfstandige buurthuizen en dat er geen willekeur zal optreden. Daarvan is bij de uitsluiting van DIDF wel sprake.