De Week van ROSA – 2 tot 9 maart 20


Museumplannen

Vorige week werd bekend dat het college afziet van een Kunsthal-achtig ‘Museum Holland’ in het centrum van Zaandam. In plaats daarvan volgt er een gesprek met de raad over een kleiner soort museum, voor en door de Zaankanters.

ROSA vindt dit een wijs besluit. Wij zagen toch al niet veel in een verzameling ‘kelderkunst’ – afdankertjes waarvoor in andere musea geen plaats is, maar die voor Zaanstad net goed genoeg zouden zijn. Wij denken dat onze streek meer te bieden zou moeten hebben.

Een historisch museum over de Zaanstreek ís een museum over Holland. Van de ontginning tot de industrialisatie, van de vrijgevochten boeren uit de IJzertijd tot de Rode Zaan – wat hier gebeurde, gebeurde overal in het veenmoeras achter de angstig smalle zeereep. Het is een fascinerende historie die beter verteld kan en moet worden. Voor onszelf, onze kinderen – én onze gasten. Hoe, waar en voor hoeveel geld – daar gaan we graag over in debat. Maar we zijn blij met de heldere en voortvarende beslissing van de kersverse wethouder Annette Baerveldt. Zij toont in elk geval dat ze niet bang is om knopen door  te hakken!

 

Wereldvrouw

Op 8 maart, Wereld Vrouwen Dag, wordt in Zaandam traditiegetrouw verzetsstrijdster Hannie Schaft herdacht. Dit gebeurt door bloemen te leggen bij het monument op de Westzijde en door toespraken, gedichten en gesprekken.

Ondanks het miezerige weer leek het toch weer drukker dan vorig jaar. Er waren ook opvallend veel kinderen van OBS Hannie Schaft – op hun vrije zondag! Na de plechtigheden gingen deze kinderen, onder begeleiding van Hans Kuyper, met de andere aanwezigen in gesprek over oorlog en vrijheid. Uit die gesprekken bleek dat ze zich uitstekend hadden voorbereid (met dank aan de bevlogen leerkrachten). Goed om te zien dat deze waardevolle traditie een toekomst heeft!

 

Vrouwenkracht op Internationale Vrouwendag 8 maart

Onze vrijheid werd deze middag ook uitbundig gevierd in De Poelenburcht. Daar vond ook dit jaar de jaarlijkse Vrouwendagviering plaats, geheel in het kader van vrijheid. Bij binnenkomst werd vrouwen gevraagd wat vrijheid specifiek voor hen betekende. Het geeltje met simpelweg ‘Leven’ sprak wat ons betreft boekdelen. Het Zaanse koor “Wereldvrouwen zingen Samen” zong hun zelf gecomponeerde vrijheidslied en de middag was gevuld met dans, zang, gesprekken, eten en drinken. 

Zaanse Vrouwenkr8 is een doorstart van het Buitenlandse Vrouwen Overleg en organiseert wekelijks in de Poelenburcht een informatieve sessie met diverse professionals voor vrouwen. Een tal van onderwerpen passeren de revue en er is ruimte voor vragen, het bespreken van problemen en wat verder ter sprake komt. De sessies worden verzorgd door Mary Kuek, met als doel vrouwen zelfbewust en mondig te maken door kennisdeling. Deze inloopochtend vindt plaats in de Poelenburcht, elke dinsdagmorgen, 10:00-12:00 uur en is gratis toegankelijk. Tevens vindt elke  donderdag, ook van 10:00 tot 12:00 uur, in buurthuis De Kolk een bijeenkomst van Vrouwenkr8 plaats, waar ontmoeting centraal staat. 

Entree Vrouwendag Poelenburcht

 

Gedachten over vrijheid

 

Nieuw Zaans bomenbeleid 

Bomen zorgen voor welzijn en welbevinden. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, vangen fijnstof af, verminderen geluidsoverlast, zorgen voor schaduw en lagere temperaturen door waterverdamping bij hitte, en dienen met hun uitgebreide wortelnetwerk als waterreservoir bij stortbuien. Bomen zijn sfeerverhogend en stress-reducerend. En, ook niet onbelangrijk, bomen dienen als voedsel, rust en broedplaats van talloze dieren.

Niet zo gek dus, dat zoveel mensen het bestaande bomenbestand willen koesteren en liefst ook uitbreiden. 

Het belang van bomen wordt gelukkig ook binnen de bestuurlijke organisatie van de gemeente Zaanstad steeds meer gezien. En nu komt de langverwachte update van het Zaanse bomenbeleidsplan (uit 2009) er in juni aan. We kregen afgelopen week alvast een presentatie over de huidige staat van de bomen in Zaanstad. 

Stukje geschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle bomen (en struiken) in Zaanstad gekapt. Hierdoor zijn in de periode 1945 – 1975 in Zaanstad veel snel groeiende bomen geplant. Dit waren bomen met een relatief korte levenscyclus, zoals de populier, de wilg en de berk. Na 1975 werden deze snelgroeiers vaak vervangen door bomen met een langere levenscyclus zoals de iep, de eik, en de kastanje.

En nu?

Momenteel zitten we dus met een groot aantal bomen die aan het einde van hun levenscyclus zitten. In het verleden werd vooral ingezet op het vervangen van bomen door zeer kleine, nieuwe boompjes. In de toekomst wil men meer inzetten op kwalitatief betere, grotere bomen, die bijdragen aan het vergroten van de klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat) en de biodiversiteit. Waarbij niet perse elke boom 1 op 1 vervangen hoeft te worden.

Een van de speerpunten wordt dan ook het vergroten van de totale kroonbedekking binnen heel Zaanstad. Ook wil men voor Zaanse inwoners beter inzichtelijk maken waarom bomen soms gekapt moeten worden.

ROSA ziet de wil om het Zaanse groen kwalitatief te verbeteren en dat vinden we een goede ontwikkeling.

Maar we zien ook de financiële beperkingen op groenbeheer, beperkingen die voornamelijk komen vanwege het feit dat gemeentes de afgelopen jaren gewoonweg te weinig geld krijgen van het rijk om aan al hun nieuwe en extra opgaves te voldoen.

Het nieuwe bomenbeleidsplan wachten wij, vooralsnog, even rustig af.

 

Werk & Inkomen, informatieve sessie over uitstroom naar werk

Afgelopen donderdag werd op verzoek van meerdere fracties een “verdiepende kennissessie” gewijd aan Werk en Inkomen. Zowel “De Zaanse Aanpak” als de aantrekkende economie zorgen ervoor dat steeds meer mensen meedoen en dit valt ook te merken in de gemeentelijke financiën, op dit gebied. In Zaanstad ligt de focus op ‘werken of meedoen’ en wordt het gesprek aangegaan met iedereen over zijn of haar mogelijkheden. Vrijwilligerswerk is een schitterend voorbeeld van meedoen en ROSA vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om door te scholen naar betaald werk.

Wethouder Natasja Groothuismink vertelt meer over deze specifieke Zaanse Aanpak in het onderstaande video-fragment: 

Afbeelding uit raadspresentatie: kan de arbeidsmarkt ook meer richting arbeiders bewegen? Door arbeidsprocessen en arbeidsuren aan te passen kan de “afstand tot de arbeidsmarkt” ook verkleind worden.