De Zaanse kringloopwinkels kunnen nieuwe aanvoer goed gebruiken


Noppes en Het Goed Zaanstad: “We zijn geopend voor inname en kunnen de goederen gewoon kwijt.”

Dit is een bijdrage van: Menno de Haas

In januari meldden de landelijke media dat de kringloopwinkels de toevoer van goederen niet meer aankonden. Door de lockdown zouden teveel mensen thuis flink aan het opruimen zijn geslagen en zij kwamen massaal hun spulletjes inleveren. Gevolg van deze publiciteit was dat het aantal ingeleverde goederen direct terugliep. Op sommige plaatsen zelfs zodanig dat er nu sprake is van te weinig aanvoer.

In een artikel verschenen in de Helders Courant sprak de directeur van Noppes haar zorgen uit: “Als dit zo doorgaat hebben we straks onvoldoende werk om onze mensen aan het werk te houden!”

Reden voor ROSA om contact op te nemen met de Zaanse vestigingen van het Goed en Noppes.
Beiden vormen niet alleen een belangrijke schakel in de duurzaamheidsketen, maar bieden ook werkgelegenheid aan een kwetsbare groep mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt.

Bij Noppes wordt de situatie ook voor hun Zaanse vestiging herkend, en Het Goed geeft aan dat de aanvoer, alhoewel verminderd, nog wel regelmatig is.
Beiden geven aan dat er absoluut geen sprake is van uitpuilende magazijnen en dat ze graag zien dat het publiek gewoon gebruik blijft maken van de mogelijkheden om gebruikte goederen in te leveren. 
Weliswaar is de voordeur gesloten, de achterdeur is, op afspraak, gewoon geopend. Ook kan, via de website of telefonisch, een ophaalafspraak gemaakt worden.