De Zaanvisbel is in bedrijf


Nu de lente dan toch eindelijk voluit van start is gegaan, komt ook de vismigratie weer op gang. Veel waterdieren leggen in hun leven routes af die te vergelijken zijn met de vogeltrek, alleen zijn ze natuurlijk veel minder zichtbaar. En daardoor waren ook de belemmeringen die de mens aanbrengt in de vorm van bijvoorbeeld dammen en sluizen tot voor kort redelijk onbekend. Dat ging ten koste van een gezonde visstand en dus van de biodiversiteit in en rond het vele Nederlandse water.

Een aantal jaren geleden was de gemeente Utrecht de eerste die ging werken met de zogenaamde ‘visdeurbel’: een website met daarop een livestream van een onderwatercamera bij de sluizen in de stad. Mensen kunnen van achter hun computer zien of er zich een vis aandient. Via een button waarschuwen ze dan de sluiswachter, die vervolgens de sluisdeuren voor de vis opent.
De Utrechtse visdeurbel was vanaf het begon een groot succes. De onderwaterbeelden werden overal ter wereld bekeken en, nog veel belangrijker, vele honderden vissen konden bijna ongehinderd van de Vecht naar de Kromme Rijn zwemmen – en vice versa.

Omdat ook de Zaan een belangrijke trekroute is van de zoetwatermeren naar het Noordzeekanaal en verder naar zee, maakte ROSA onmiddellijk een motie om ook in de Wilhelminasluis een dergelijke voorziening aan te brengen. Dat voorstel werd bijna unaniem omarmd door de gemeenteraad. En het heeft even geduurd, zoals alles wat met de Wilhelminasluis te maken heeft traag schijnt te moeten gaan, maar nu is hij dan toch in bedrijf: de Zaanvisbel!
Dat is trouwens ook een mooi rijtje woorden om een puur Zaans leesplankje mee te beginnen: zaan, vis, bel… Dus het komt goed uit dat onze wethouder dierenwelzijn ook over onderwijs gaat. Maar dit terzijde.
Volg vanaf vandaag het altijd fascinerende onderwaterverkeer via deze website.