Een moskee in Assendelft – waarom niet?


ROSA heeft niet veel op met godsdienst. Religieuze meningsverschillen zorgen al eeuwenlang voor tweespalt in de wereld. Tot op de dag van vandaag bestrijden fanatieke gelovigen elkaar te vuur en te zwaard, met bloedvergieten en oneindig leed tot gevolg.

Aan de andere kant kan het geloof in een godheid persoonlijke troost schenken, en het gezamenlijk koesteren van religieuze overleveringen is soms een houvast in moeilijke tijden. Voor hen die daar behoefte aan hebben moet de mogelijkheid geboden worden om in vrede hun rituelen uit te voeren. Godsdienstvrijheid is één van de pijlers van onze veelkleurige samenleving.

Daarom is ROSA geen principieel tegenstander van een moskee in Saendelft.

Er is geen reden om de honderden moslims in Assendelft-Noord hun grondrechten te ontnemen. De bouw van een moskee past in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad nog recent heeft goedgekeurd en de gekozen plek, aan de Omweg buiten de Rode Ring, zal weinig tot geen hinder voor omwonenden opleveren. Het handelt ook om een relatief klein centrum. En op de initiatiefnemer, Stichting Kleurrijk Saendelft, valt vooralsnog niets aan te merken. Zij organiseert al jarenlang evenementen waar de hele wijk van harte welkom is, de laatste tijd in het gebouw van Openbare Basisschool De Delta.

Het is jammer dat samenleving meteen weer zo overtrokken heeft gereageerd. En het is maar de vraag of dat anders geweest zou zijn als de gemeente al meteen vorig jaar openheid van zaken had gegeven. Het woord moskee ligt nu eenmaal gevoelig dezer dagen, zo gevoelig zelfs dat de Stichting Kleurrijk Saendelft in haar aanvraag liever maar sprak van een ‘cultureel-religieus centrum met gebedsruimte’ – wat feitelijk gewoon de definitie van een moskee is.

Het aantrekken van de Belgische imam Tarik Chadlioui, ook wel bekend onder de naam Tarik ibn Ali, was uit het oogpunt van pr niet zo handig. De man is een overtuigd salafist, maar dat is niet verboden. Een haatprediker lijkt hij niet te zijn, er is hem in ieder geval nog nooit een inreisvisum geweigerd. Eerder is hij een gewiekste fondsenwerver die bij meerdere bouwplannen wordt ingezet. Erg veel geld hebben zijn acties overigens nog niet opgeleverd.

Zo kent de moskee in Saendelft al met al een ongelukkige start en dat is jammer. Want hoewel ROSA, zoals gezegd, niet veel met religie op heeft, hechten wij er wel aan dat iedereen zich in onze samenleving veilig en gewaardeerd kan voelen. Het eenzijdig en stelselmatig buitensluiten van groepen kan alleen maar leiden tot groeiende frustratie en vergroting van tegenstellingen.