Eindelijk een feest voor (bijna) iedereen


Dit is een bijdrage van Menno de Haas

Vorig jaar heeft ROSA, samen met anderen, opnieuw een motie ingediend om de druk op te voeren op de Sinterklaascomités om eindelijk de stap te maken naar een inclusief Sinterklaasfeest, dus zonder de stereotype zwarte piet. 

Als raad zijn de middelen hiertoe beperkt, maar wat wel kon was regels toevoegen aan onze subsidiebepaling. De motie werd aangenomen en sinds dit jaar wordt er geen subsidie verstrekt aan organisaties die niet de richtlijnen van de nationale intocht volgen. Een mooi resultaat, maar niet voldoende.

Naast deze motie zijn er de afgelopen maanden o.l.v. Zaanstad gesprekken gevoerd tussen alle betrokken partijen, dus niet alleen met de comités, maar ook met KOZP (Kick Out Zwarte Piet) en Zaankanters tegen Racisme. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk convenant, met heldere afspraken.


Afgelopen maandag was het zover, en is het convenant ondertekend door bijna alle comités. Helaas heeft het comité van Westzaan aangegeven dat zij niet kunnen garanderen dat hun vrijwilligers de afgesproken richtlijnen ook zullen naleven en hebben zij niet getekend. Uiteraard hopen we dat ook dat deel van de Westzaanse gemeenschap zich gaat realiseren dat deze viering pas echt een feest voor iedereen is als we voorgoed afscheid nemen van de karikatuur zwarte piet. Maar we zijn blij met deze historische stap, al hebben we, gezien sommige reacties op dit heugelijke nieuws, nog een lange weg te gaan voordat we kunnen spreken van een daadwerkelijk inclusieve samenleving. Daar blijven we ons onverminderd voor inzetten.