Eindelijk rust voor de vogels


Jarenlang moesten wij met lede ogen aanzien dat, zelfs tijdens het broedseizoen, een vergunning werd verleend voor vuurwerkshows in parken.

In 2017 was voor ROSA de maat vol en dienden wij een “handhavingsverzoek tegen ontbrandingstoestemming” in voor de geplande vuurwerkshow op 5 mei in het Veldpark in Zaandam.
Helaas werd dit verzoek, na een hoop over en weer mailen en gesprekken met de omgevingsdienst en juristen, uiteindelijk helaas afgewezen en werden de broedende vogels de bomen weer uitgeknald.

Ook in de jaren daarna bleven wij ons best doen om een verbod op vuurwerk en vuurwerkshows in parken te bewerkstelligen. We stelden schriftelijke en technische vragen, we voerden gesprekken met de burgemeester, ambtenaren en juristen, we drongen meermaals aan op ecologisch onderzoek, we gingen zelf op zoek naar vogelnesten vlak voor vuurwerkshows en we vroegen Zaanse vogelaars om hulp en advies.

In 2019 werd een motie van ROSA, de SP, de PvdD en GL aangenomen waarmee alle parken werden aangewezen als vuurwerkvrije zone. Hiermee was het voor wat betreft het consumentenvuurwerk geregeld, maar nog niet voor vuurwerkshows tijdens evenementen.

En toen werd eindelijk, in mei van dit jaar, in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opgenomen dat er geen vergunning meer wordt verleend voor het afsteken van (professioneel) vuurwerk in parken!
En nu is daar dan het aanwijzingsbesluit, waarmee het allemaal officieel is geworden. Met als fijn extraatje een vuurwerkverbod op de Zaanse Schans.

De vogels kunnen weer rustig broeden in de Zaanse parken.