ER VLOEIT GEEN BLOED MEER, MAAR WAT DAN?


Donderdag 21 april stond op de stemagenda van de gemeenteraad het voorstel voor de ontwikkeling van het terrein van de Bloedbank aan de Willem Dreeslaan te Zaandijk. Na protesten van ROSA werd dit punt van de agenda afgehaald. Het is voor ROSA nog steeds een raadsel waarom een dergelijk plan zonder enige vorm van debat hier terecht is gekomen.

Wat is er aan de hand?

Wie het gebouw van de Bloedbank aan de Willem Dreeslaan bekijkt zal zich verbazen over zoveel lelijkheid. Hoe heeft een dergelijk gebouw ooit een plekje kunnen veroveren in zo’n karakteristiek gebied? Hoe heeft een dergelijk gebouw wat zo weinig liefde uitstraalt ooit uit het brein van een architect kunnen ontspruiten? Dan moet je wel weinig liefde voor je vak hebben. Weg met die troep, maar wat dan?

ROSA weet het wel. ROSA was een aantal jaren geleden de enige partij die nog toekomst zag in de Zaandijkerkerk, die er zeer verwaarloosd bij stond. Maar wel beeldbepalend en onlosmakelijk verbonden met het dorp Zaandijk. Gelukkig waren er enkele erfgoedliefhebbers die dat ook vonden en samen hebben we het voor elkaar gekregen dat de kerk een monumentale status heeft gekregen met als gevolg dat de kerk nu een ingrijpende restauratie ondergaat en straks weer in zijn volle glorie is te bewonderen. Dat verdient Zaandijk. Maar ook het terrein rond de kerk ondergaat een metamorfose en zo ontstaat een historisch interessant verblijfsgebied.

ROSA pleit er al langere tijd voor het gebied rond de Zaandijkerkerk zodanig te ontwikkelen dat het in de toekomst naadloos aansluit met de verderop gelegen Domineestuin. Daartussen ligt nu nog de fabriek van Pielkenrood en het is ons geenszins te doen om dit bedrijf weg te pesten. Maar als het bedrijf ooit zou verdwijnen dan zou dit deel van Zaandijk weer in zijn oude glorie kunnen worden hersteld. Vandaar dat wij uiterst kritisch zijn op wat er wordt gebouwd rond de kerk en dat was de reden waarom wij aan de bel trokken toen wij de plannen zagen voor de locatie Bloedbank. Dat is nu niet wat er moet gebeuren. Een fantasieloos plannetje van cataloguswoningen. Zo voorspelbaar. Zo weinig visie en zo weinig gebruik maken van de kansen die in dit gebied liggen. Ik kan hier niet dieper op ingaan omdat een deel van dit raadsvoorstel geheim is.

Uitgangspunt van ons plan is om het historisch slotenpatroon weer terug te brengen. Vervolgens breng je de padenstructuur weer terug en daar komen de huizen aan te staan. Zoals het oude Langepad met zijn bonte variatie aan woningen en boerderijen.

Wat ROSA betreft is de tijd dat de afdeling monumenten zich louter alleen bezighield met de bescherming van gebouwen al lang voorbij. Zij moeten leidend zijn in de vormgeving van een gebied of op zijn minst een belangrijke adviesfunctie krijgen. Worden zij er niet bij betrokken zoals in dit geval dan ontstaan er allerlei ongewenste ontwikkelingen. Daar gaat ROSA verandering in brengen. Nu de rest van het bestuur en de gemeentelijke organisatie nog.