Erfgoed als uitgangspunt bij Ecohof


Dit is een bijdrage van: Geert van Bemmelen

Gisteren stemde de raad voor het bestemmingsplan voor het Ecohof in de Bloemenbuurt in Wormerveer. Dit sympathieke project zal worden gerealiseerd in de voormalige Floraschool, daterend uit 1953.

Het pand is sinds 2020 niet meer als school in gebruik, maar verkeert nog in prima staat. In de cultuurhistorische verkenning die de Zaanse ambtenaren hebben opgesteld wordt in geuren en kleuren verteld over de historie en de huidige status van het pand.

Een groep Zaankanters, de toekomstige bewoners van het Ecohof, heeft zich verenigd in een collectief particulier opdrachtgeverschap om hun droom van een duurzaam ecodorp in de Zaanstreek te realiseren. Deze groep stelt de cultuurhistorische waarden van het gebouw gelukkig ook op prijs en kiest er daarom voor om het huidige pand als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe plannen. Zo blijven de gevels grotendeels behouden, waardoor het straatbeeld niet ingrijpend verandert, en wordt rekening gehouden met de ligging in de buurt. Erfgoed als uitgangspunt dus. Hier wordt maar weer eens laten zien dat dat veel minder beperkend is dan vaak wordt beweerd.

Deze samenwerking van Zaanse inwoners stemt ons sowieso vrolijk. Om de woningnood te bestrijden moeten we immers vele oplossingen vinden en het stimuleren van dit soort woonvormen is daar één van. Zo krijgen niet alleen meer mensen een woning, maar zijn de woningen ook zo passend mogelijk. Dat komt het woongenot ten goede, net als de sociale cohesie en de levensloopbestendigheid. Hopelijk hebben we geleerd van dit proces en hoeft de ontwikkeling van een dergelijk initiatief in de toekomst niet weer zo lang te duren.

Verder kiezen de toekomstige Ecohof-bewoners er ook voor om, de naam doet het al vermoeden, zo duurzaam mogelijk te bouwen en daarbij dus verder te gaan dan de wettelijke eisen op dat gebied. Dat kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij klimaatadaptatie en wordt er weinig ruimte verspild aan parkeerplekken voor auto’s. Vooral dat laatste zorgde toch nog voor wat discussie in het Zaanstad Beraad. Sommige partijen kunnen het nou eenmaal niet laten om elk onderwerp aan te grijpen om het over stilstaand blik te hebben.

In samenwerking met Parteon wordt er naast de koopwoningen ook sociale- en middeldure huur gerealiseerd op het terrein, zoals bij alle projecten van meer dan 20 woningen vereist is. Zo kan er uiteindelijk betaalbaar én duurzaam gewoond worden en is onze heilige drie-eenheid (Zaans, groen, sociaal) compleet.

We waren gelukkig niet de enige die voor stemden. Het voorstel heeft het met ruime meerderheid gehaald. Op die manier is de realisatie van het Ecohof weer een stapje dichterbij gekomen en dat vinden wij een mooie ontwikkeling.