Feest voor de Fronik!


fronik-boerderijEn weer heeft ROSA een aantal markante Zaanse panden van de ondergang weten te redden! Tijdens de behandeling van de begroting 2017-2020 op 10 november jongstleden werden twee amendementen en een motie aangenomen. Die gaan ervoor zorgen dat er extra geld komt voor het Monumentenfonds, dat Gebouw 8 op het HEMbrug behouden wordt én dat de Fronik buurtboerderij, na lange jaren van onzekerheid, als gemeentelijk monument kan blijven voortbestaan.  

Vooral voor de Fronik boerderij was het spannend. De wethouder vond de motie weliswaar sympathiek, maar raadde hem toch af. Een deel van de Raad was bang dat de monumentenstatus herontwikkeling in de weg zou staan. Maar na een vlammend slotbetoog van Ruud en een positief SMS’je van het bestuur van de Stichting Fronik Buurtboerderij werden er voldoende twijfelaars over de streep getrokken. En het was mooi om te zien dat er niet gestemd werd volgens de lijnen van de coalitie, maar met het hart.

Een monumentenstatus is geen belemmering voor hergebruik. Dat is al op zo veel plaatsen in de Zaanstreek gebleken! Dat de Fronik boerderij nu een erkend monument is, zal de ontwikkeling van deze magische plek juist in een stroomversnelling brengen. Dat bleek ook wel na de Raadsvergadering, toen al direct over mogelijke nieuwe gebruikers werd gefilosofeerd, ook door het college. Voor ROSA staat overigens voorop dat bij de herontwikkeling de buurtboerderij zoals die nu floreert op geen enkele manier in haar functioneren belemmerd mag worden. Daar zullen we scherp op toezien, zoals u dat van ons gewend bent.

In dezelfde Raadsvergadering werden overigens nog meer moties van ROSA aangenomen. Zo komt er extra geld voor toerisme en marketing en gaat Zaanstad een website bouwen waarop inwoners makkelijk kunnen ontdekken hoe zij zelf maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van klimaatsverandering op te vangen.