Géén fietsverbod Damstraat


 


* In de stad is een discussie losgebarsten over het afsluiten van de Damstraat voor fietsers. Wij begrijpen die ophef wel. Voor een gemeente die meer ruimte voor het langzaam verkeer wil creëren, is de inrichting van het centrum van Zaandam op z’n zachtst gezegd weinig doordacht.


De terrasdrukte in de Damstraat lijkt ons niet van dien aard dat er geen ruimte voor fietsers zou zijn. Bovendien zou een ongebreidelde groei van de terrassen (hoe welkom misschien ook voor de ondernemers in deze tijd) zelfs problemen voor de hulpdiensten kunnen opleveren. Fietsverkeer kan hier juist helpen de straat bereikbaar te houden.
Het plaatsen van borden in strijd met de regelgeving, zodat er ook niet op gehandhaafd kan worden, draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare en voorspelbare overheid. Samen met de twee problematische nieuwe bruggen ontstaat nu een milde vorm van chaos in het centrum. Dat moeten we, nu het aantal besmettingen weer toeneemt, vooral niet willen.

De fractie van ROSA zou graag zien dat dit verkeersbesluit wordt teruggedraaid en dat de borden op korte termijn worden verwijderd. De handhaving kan zich dan wat ons betreft concentreren op de Dam zelf.
In aanvulling op het bovenstaande horen wij ook graag wat de situatie is rond de veiligheid op de twee nieuwe bruggen.

* Bovenstaande hebben wij vandaag aan de betreffende portefeuillehouders laten weten.