Geen twijfel meer, 4 zetels!


Wat een fijn moment van ontspanning, afgelopen zondag met het campagneteam, bestuur en fractie. Vier zetels! Wat een domper, nog geen 24 uur later. Partij voor de Dieren vroeg op een laat moment een hertelling aan. Hoewel er geen enkele verplichting was tot hertelling, besloot de voltallige raad unaniem om tot hertelling over te gaan om iedere schijn van een foute uitkomst en een niet kloppende zetelverdeling te voorkomen.

Zenuwslopende dagen voor de fractie en met name voor Mariska Schuttevaêr, wiens zetel, de vierde, hiermee op het spel kwam te staan. Na een eerste hertelling, afgelopen woensdag, werd aan het einde van de dag duidelijk dat er nog steeds geen uitsluitsel was over de uitkomst. De burgemeester Jan Hamming verzocht om nóg een dag uitstel. Donderdag zijn opnieuw de stemmen geteld en aan het einde van de dag was er eindelijk duidelijkheid; de negende en laatste restzetel was zonder enige twijfel toch echt voor ROSA.

Duidelijkheid op het nippertje, een opluchting voor ROSA en voor Mariska in het bijzonder. Gisteravond is de nieuwe raad geïnstalleerd en hebben Ruud, Natasja, Hans en Mariska de eed afgelegd. We zijn er klaar voor, op naar vier vruchtbare jaren waarin de Zaanse Stem duidelijk zal klinken.