Geen vuurwerk nabij broedende vogels op het hoogtepunt van het broedseizoen


Bron: Dagblad Zaanstreek

Op 28 april diende ROSA, in samenspraak met de Partij voor de Dieren, artikel 51- vragen in bij het college van B&W over het afsteken van vuurwerk in de directe omgeving van broedende vogels. Wij vroegen om spoed bij de afhandeling. Tot nu toe kregen we helaas geen antwoord. We hopen, zeker voor de broedende vogels in het Veldpark, alsnog zeer snel antwoord te krijgen.

Lees hier de vragen: Artikel 51-vragen Vuurwerk in broedseizoen