Genoeg is genoeg


Het is niet ROSA’s stijl om af te geven op andere partijen. Wij zijn liever voor iets dan tegen iemand. Maar het wereldbeeld van de PVV is te bedreigend, te afstotelijk Posterom te negeren. ROSA heeft genoeg van een partij die bevolkingsgroepen wegzet als minderwaardig, moslims beledigt, groepen tegen elkaar opzet, samenwerkt met Europese partijen die een antisemitische historie hebben en die niets bijdraagt aan een vreedzame sfeer in ons land. Wij zijn voor mensen. Wij zijn tegen de PVV.
De PVV heeft als verkiezingsleus ‘Genoeg is genoeg’. Een inkoppertje dat ROSA niet kon laten liggen.