Het eind van een tijdperk – Een nieuw begin


Gisteravond stemde een raadsmeerderheid tegen de “definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster” én stemde de raad unaniem voor een motie van ROSA e.a. over de toekomst van de Zaanse cultuur en vervolgstappen voor de plek waar het cultuurcluster zou komen.

Voor ROSA hopelijk het einde aan een jarenlange strijd voor o.a. het behouden van filmtheater De Fabriek aan de Zaan en De Bieb in het Verkadegebouw. Voor spreiding van cultuur over héél Zaanstad en voor huisvesting van culturele instellingen in ons mooie, historische erfgoed.

Jaren van protesteren tegen de sluiting van poppodium “De Kade”. Waarop jaren van vragen om een ander poppodium in Zaanstad volgden.
Jaren van wijzen op het feit dat er al een “cultuurcluster” was, rondom de sluizen in Zaandam. Dat we dát beter konden versterken i.p.v. het bouwen van een veel te dure, moderne blokkendoos bij station Zaandam.
Maar ook jaren van constant blijven hameren op een gedegen cultuurvisie voor héél Zaanstad en jaren van inzet, door o.a. een groot aantal “ROSA-mensen”, om een referendum over het cultuurcluster te realiseren.

Hoe nu verder?
Nu willen wij vooruitkijken, een mooie visie op alle cultuur in heel Zaanstad ontwikkelen, waar een locatie-onderzoek voor de realisatie van een poppodium bij hoort, en een toekomstbestendige huisvesting van de culturele instellingen in geüpgrade huidige panden of op alternatieve locaties.

Maar, omdat dit de ook de afsluiting van het “referendum-tijdperk” is, hebben wij wat gewroet in een oude, digitale doos.
Voor belangstellenden hebben we onderstaand een selectie toegevoegd van artikelen: een tijdsbeeld van voorgaande jaren.

Wij gaan nu verder werken aan een mooie culturele toekomst voor héél Zaanstad.

(klik op onderstaande links om de artikelen te lezen)
Nieuwe invulling Figaro verhoogt kansen De Fabriek. 

Symposium ‘Cultuur clusteren: een vloek of een zegen?’

De Fabriek verhuist. Jammer. 

De cultuurkluts kwijt.

Nieuw! Het gat van Zaandam! 

Teken voor referendum cultuurcluster. 

Waarom er zo nodig een cultuurcluster moet komen – en waarom ROSA vindt van niet. 

Kultuurklutsers winnen rechtszaak.

“In Zaanstad-Noord staan ze op twee gestapelde pallets, en dat blijft zo”.