Het hart van Zaanstad


Trots

ROSA is trots op de door Zaanstad getoonde medemenselijkheid door, naast de al bestaande locatie in de Achtersluispolder, nu ook de tenten van de Dam-tot-Damloop in het Burgemeester in het Veldpark aan te bieden als opvangplek voor vluchtelingen: http://deorkaan.nl/500-vluchtelingen-in-dam-tot-dam-tenten-in-t-veldpark/

De Zaanstreek kent een lange traditie in het opvangen van mensen die wegvluchten uit een ellendig bestaan in onderdrukking, oorlog en bittere armoede. De locatie in ’t Veldpark is niet ideaal, maar nood breekt wet en het gaat hier om een tijdelijke oplossing.

Onrust

ROSA begrijpt dat dit vragen en soms ook ongerustheid oproept.
In de media verschijnt helaas soms verdraaide en vervalste berichtgeving die aanzet tot haat. Op de website van het COA staan de antwoorden op veelgestelde vragen rondom de opvang van vluchtelingen/asielzoekers: https://www.coa.nl/nl/contact/veelgestelde-vragen
Deze antwoorden kunnen wellicht de ongerustheid al grotendeels wegnemen.
ROSA zal erop toezien dat omwonenden goed geïnformeerd worden en blijven. Hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeente Zaanstad.
Ook zullen wij scherp blijven toezien op de omstandigheden waarin vluchtelingen in Zaanstad worden opgevangen, zoals wij dat ook doen bij de locatie in de Achtersluispolder.

Hulp aan vluchtelingen in ’t Veldpark

Via diverse media zien wij vragen van Zaankanters die op allerlei manieren hun hulp willen aanbieden aan de vluchtelingen die tijdelijk opgevangen gaan worden in ’t Veldpark in Zaandam.
Wij hebben contact opgenomen met de vrijwilligerscoördinator van de Hotelboot in Zaandam. Omdat het nog erg vroeg in het opvangproces is (de locatie moet nog gereed gemaakt worden), adviseert zij om het contactformulier van de COA-website in te sturen: https://www.coa.nl/nl/contact

Geef hier aan wat u te bieden heeft aan hulp/tijd/spullen en om welke locatie het gaat. Dan wordt er contact met u opgenomen zodra er meer bekend is.

Overigens kunt u, ook via bovenstaand contactformulier, per direct hulp en/of kleding etc. aanbieden aan andere locaties, zoals de Hotelboot,
Dat kan gewoon nu al!