Het mantelzorgontbijt: in gesprek met de mantelzorger


“Er is geen geld voor een goede verzorging van mijn vrouw, maar er zijn  wel miljoenen beschikbaar voor Inverdan!”

De gefrustreerde uitspraak van een mantelzorger die ons het treurige relaas vertelt over de thuisverzorging van zijn zieke vrouw en alle problemen waar hij thuis, en ook later toen zij moest worden opgenomen in een Zaans verzorgingshuis, mee te maken kreeg.
Tijdens het mantelzorgontbijt op 6 november in wijksteunpunt de Boed sprak ROSA met verschillende mantelzorgers die aangrijpende verhalen vertelden maar ook spraken over de problemen waar zij regelmatig mee geconfronteerd worden.

ROSA deelt de zorgen van de mantelzorgers en is zich bewust van de maatschappelijke waarde van de mantelzorger. ROSA is er voorstander van ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers heeft wat ROSA betreft echter zijn grenzen. Zorg op maat moet een flexibele samenwerking kunnen zijn tussen vrijwilligers en professionals met als doel zo hoog mogelijke kwaliteit en welbevinden. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten begeleid worden en moeten kunnen terugvallen op professionele zorg.

Klik hier voor het volledige verslag van het mantelzorgontbijt.