In de pers: 30 km-zone & “het Blok”


Over onze vraagtekens bij de sloop van “het Blok” en over het raadsbesluit waardoor de Westzijde een 30 km-zone zou moeten worden, wat door de wethouder niet wordt nageleefd.

Bron: NHD