INTERPRETATIEDEBAT UITSLAG VERKIEZINGEN 2018


Voorzitter,
Hier staat de lijsttrekker van een politieke partij die tot de winnaars behoort en dat stemt tot grote vreugde. Met bijna 1200 stemmen meer dan in 2014 komen we nu uit op 4 zetels. En daarmee zien we een gestage groei die blijk geeft van onze solide worteling in de Zaanse maatschappij.
Dank gaat dan ook uit naar de kiezers die ons hun vertrouwen hebben geschonken. Felicitaties naar de andere winnaars.

En dan de verdere resultaten. Een breed politiek landschap van partijen. In dat opzicht is er in aantal weinig veranderd ten opzichte van de vorige periode.
Wel een afscheid van een partij die meer dan een generatie lang haar mondje heeft geroerd in de Zaanse politiek en dan doel ik natuurlijk op de ZOG.
ROSA wenst de partijen en de mensen die niet meer terugkeren in de raad al het beste toe en wil hen bedanken voor de samenwerking.

Ik zei al een breed politiek landschap waarin ROSA wel duidelijk waarneemt dat de ideologische en godsdienstige stromingen ruimer vertegenwoordigd zijn dan de vorige keer. Wij verwachten van allen een constructieve houding waarin met respect met elkaar wordt omgegaan, en de uitgangspunten van artikel 1 van de Grondwet door allen met enthousiasme zullen worden uitgedragen. Wie zich daartegen verzet, zal een lastige aan ons hebben.

Voorzitter,
De uitslag laat zien dat de VVD de grootste partij is geworden en het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat zij het voortouw nemen in de besprekingen om te komen tot een nieuw college.
ROSA gaat ervan uit dat we hier als winnaar ook actief bij worden betrokken. Het zal moeilijk worden want we kennen allen de verschillen die er tussen partijen bestaan. Mocht er een oliemannetje of vrouwtje nodig zijn, dan zullen we hierbij zeker de voorkeur geven aan iemand die de Zaanse situatie goed kent.
Maar positief als wij altijd zijn, staat ROSA open voor de collegeonderhandelingen.

Bovenstaande tekst werd zojuist uitgesproken door onze fractievoorzitter Ruud Pauw, tijdens het interpretatiedebat over de uitslagen van de verkiezingen