Je vraagt om een boom en krijgt er negen…


Op initiatief van onze Mariska staan (of nou ja, eigenlijk is het meer een soort hangen) er drie kunstige constructies met, in totaal, negen valse christusdoorns op het Stadhuisplein in Zaandam.
Fijn dat onze motie voor vergroening zo vlot en inventief is uitgevoerd!