Jongeren zijn geen steekmuggen!


De Mosquito is een apparaat dat een irritante tot pijnlijke hoogfrequente toon verspreidt. Baby’s, kinderen en jongeren onder de 25 (alsmede sommigen boven de 25) kunnen de toon horen.

Maar de mosquito maakt geen onderscheid tussen jongeren die gewoon gezellig samen willen komen, zoals de meeste jongeren nu eenmaal van nature graag doen, en jongeren die overlast veroorzaken.
Overlast bestrijden kan volgens ROSA veel beter door in te zetten op preventie, bijvoorbeeld door jongeren geschikte plekken aan te bieden waar ze zich kunnen vermaken, gecombineerd met goede begeleiding.

Hier komt bij dat mosquito’s de integriteit van het lichaam aantasten, oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn kunnen veroorzaken en dat er nog niets bekend is over de lange-termijn effecten van dit vrij nieuwe apparaat.
Uit onderzoek blijkt dat de eventuele schadelijkheid van mosquito’s afhankelijk is van diverse, slecht controleerbare factoren; zoals de plek van de plaatsing, de aanwezigheid van spiegelende objecten in de buurt en de afstelling van het apparaat door de plaatser.
België verbiedt de mosquito omdat de landsregering gebruik ervan in strijd acht met het Verdrag voor de Rechten van het Kind, en een parlementair comité van de Raad van Europa heeft zich met grote nadruk uitgesproken voor een Europabreed verbod van de mosquito.
Door brieven van leerlingen van het Zaanlands Lyceum heeft de PvdA vanavond de regels rond het gebruik mosquito’s op de agenda gezet en volgt hierbij het advies van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten door dit middels een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening te willen doen.
Het gebruik van mosquito’s is al eerder besproken in de Zaanse raad en ROSA bleef vanavond bij haar standpunt.
Wij zijn dan ook een stap verder gegaan dan het PvdA voorstel: ROSA wil graag een algeheel verbod op mosquito’s in Zaanstad. Meerdere fracties waren die mening toegedaan, wat ertoe leidde dat portefeuillehouder mevrouw Faber heeft toegezegd dat zij gaat uitzoeken of een algeheel verbod mogelijk is.
Het lijkt er op dat Zaanstad in dat geval de eerste gemeente zou zijn met zo’n verbod, zodat wij in alle rust voorop kunnen lopen!