‘Klaine hoissies’ en vele andere moties


Iets nieuws uit Amerika, dat voorspelt meestal niet veel goeds.
ROSA bewaart graag een veilige afstand tot de waan van de dag. Maar de beweging van de ’tiny houses,’ waarbij mensen veel kleiner en duurzamer gaan wonen, past zo goed bij de Zaanstreek dat we meteen verkocht waren. Er zitten wel wat haken en ogen aan, maar problemen zijn er om opgelost te worden.
In de raadsvergadering van aanstaande donderdag 9 juni komt ROSA daarom met een motie om ook in de Zaanstreek de bouw van deze ‘klaine hoissies’ mogelijk te maken.
De raadsvergadering van 9 juni is een belangrijke; de raad besluit en stemt over de kadernota. ROSA doet tijdens deze vergadering nog veel meer belangrijke en nuttige voorstellen.

ROSA dient, behalve bovenstaande, moties/amendementen (mede) in over het ondernemersfonds, HockeyClub de Kraaien, fietsgebruik, gezonde stad, Zaanse Energie Agenda, behoud zomerschool, maatschappelijke initiatieven, verruiming uren huishoudelijke hulp, tevredenheid medewerkers sociale wijkteams, marketing, veiligheid Westzijde, duurzaamheidsfonds, voortbestaan Fronikboerderij,
duidelijkere dienstregeling boten en de Ja Ja sticker.
De agenda van de raadsvergadering staat hier: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=51727
Alle moties en amendementen zijn aanklikbaar en hier in z’n geheel te lezen.
Iedereen is weer van harte welkom in het stadhuis!
Aanvang: 19.00 uur, op donderdag 9 juni