Kleine evenementen, groot plezier


Dit is een bijdrage van: Geert van Bemmelen

Wij hechten groot belang aan de levendigheid van onze stad. In de afgelopen jaren, die afwisselend roerig en stil waren, hebben we kunnen zien hoe belangrijk evenementen zijn voor reuring en voor de sociale cohesie. 

Hoewel ook grote, commerciële evenementen nog moeite hebben om weer op oude sterkte te opereren gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de kleine evenementen -hieronder vallen bijvoorbeeld een boekenmarkt en een voorstelling of bandje in het park- georganiseerd door buurtbewoners. Deze groep kreeg een aantal jaar geleden veel ruimte om mee te praten over de nieuwe cultuurnota en deelde toen al hun zorgen.

We schrokken dan ook toen ons geluiden bereikten dat vrijwillige organisatoren van kleine evenementen het steeds vaker niet meer zien zitten. De ingewikkelde formulieren, de boekwerken met regelgeving en de kosten vormen een steeds grotere drempel om een niet-commercieel evenement in de buurt te organiseren. Sommige ervaren organisatoren weten zich er nog wel doorheen te worstelen, maar wij zien graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om een goed idee werkelijkheid te laten worden. En daarbij op steun van de gemeente kan rekenen. Daarom spraken we er afgelopen donderdag middels ons agenda-initiatief Faciliteren kleine evenementen over met de andere partijen in de raad. Twee insprekers (dhr. Bakker en dhr. Kuipers, zelf organisatoren) eerder op de avond bevestigden onze zorgen en brachten die over op de raad.

Gelukkig konden de insprekers en wij op bijval vanuit de raad rekenen. Alle aanwezige partijen erkenden het belang van kleine evenementen, vrijwel alle partijen uitten de wens en zagen de mogelijkheden om de drempel voor organisatoren te verlagen. Over de manier waarop dat dient te gebeuren was uiteraard ruimte voor discussie. Het verlagen van de kosten voor een ontheffing (à €194) voor het schenken van een biertje of een wijntje, het versimpelen van de aanvraagformulieren, een collectieve WA-verzekering, een aanspreekpunt in de buurthuizen, wijkmanagers weer een budget geven voor evenementen; het is allemaal voorbijgekomen. De wethouder vertelde ons dat er in de komende begroting ruimte komt voor een evenementencoördinator. Die zou bij organisatoren in kaart kunnen brengen welke lasten het zwaarst drukken op de relatief kleine evenementen. Een mooi plan voor de lange termijn, op de korte termijn levert dat weinig op. We denken nog na over hoe we organisatoren op de korte termijn een helpende hand bieden.
Wordt vervolgd!

Foto’s: Menno de Haas