Kultuurklutsers winnen rechtszaak


Donderdag 21 december heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de zaak die de Kultuurklutsers hadden aangespannen tegen de bouw van het Cultuurcluster in Zaandam. De zaak, die werd bepleit door Jan de Bruin, ging over de vraag of de raad van Zaanstad in zijn recht stond te besluiten een referendum over het Cultuurcluster te weigeren. De rechter oordeelt dat dit niet het geval is. Zaanstad moet de Kultuurklutsers in de gelegenheid stellen een referendum te organiseren inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster. 

ROSA is hier uiteraard zeer blij mee. De totale kosten, voor zover wij als raadsleden kunnen overzien, belopen op dit moment 46,2 miljoen euro. Bekend was al dat een bedrag stond gereserveerd van € 45,6 miljoen. Kortgeleden werd duidelijk dat daar nog eens € 595.000 bijkwam. Dat hadden de gesubsidieerde instellingen zoals Fluxus en de Bieb opgespaard voor de verhuizing. Eigenlijk zijn dit naar het idee van ROSA niet terugbetaalde subsidies, die zonder medeweten van de raad door de instellingen werden opgepot.

Lees hier het vonnis van de rechtbank.