kwaliteit van zorg staat voorop!


Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat men tegenwoordig voor de meest uiteenlopende problemen in eerste instantie naar het sociale wijkteam (swt) verwezen wordt. Zaanstad loopt landelijk gezien voorop in de uitvoering van de drie decentralisaties en in de Zaanse swt’s worden goede resultaten behaald als je in ogenschouw neemt dat dit een geheel nieuwe werkwijze is.
Maar er zijn ook kritiekpunten. Zo worden de swt’s nogal overvraagd, mede doordat zij er steeds meer taken bij krijgen.
Blijkens de “regiovisie kwetsbare burgers met multi problematiek in de Zaanstreek”
is de kwaliteit, d.w.z. de aanwezige ervaring en kennis, nog niet optimaal in de wijkteams die deze visie voornamelijk gaan uitvoeren. Om deze reden zou ROSA graag zien dat er een extra speerpunt aan de visie toegevoegd wordt, namelijk het speerpunt “kwaliteit van zorg.” Ook zien wij graag een uitwerking van dit speerpunt in de genoemde visie, zodat we de kwaliteit goed kunnen borgen en monitoren.

Verder zullen de swt’s in de toekomst een rol gaan spelen in de verslavingszorg en de verslavingspreventie, maar zij hebben hier niet de benodigde expertise voor in huis. Dat zou wel moeten, volgens ROSA. Want verslavingszorg is niet iets wat je er “even bij doet.”

Om bovenstaande redenen bieden wij vanavond, tijdens de behandeling van de “regiovisie kwetsbare burgers met multi problematiek in de Zaanstreek,” o.a. deze motie aan:  Kwaliteit van zorg staat voorop Waarin wij o.a. vragen “kwaliteit van zorg” als extra speerpunt op te nemen in de visie.

En deze motie: Verslavingszorg
Waarin wij o.a. vragen om aanvulling van de swt’s met gespecialiseerde krachten vanuit de verslavingszorg.

Lees hieronze andere moties/amendementen en de volledige agenda van de Gemeenteraadsvergadering vanavond. Waarbij iedereen natuurlijk weer van harte welkom is.