Laatste raadsvergadering voor zomerreces


De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was een boeiende vergadering, want ROSA gaf haar reactie op de kaderbrief 2015-2018 en er werd gestemd over alle bijbehorende moties en amendementen, waaronder behoud van de bieb in de Kleurenbuurt, de ondersteuning van mantelzorgers, het mogelijk maken van het plaatsen van windmolens langs het Noordzeekanaal en het maken van beleid om armoede onder kinderen te bestrijden.

Klik op ´verder lezen´ voor alle (mede) door ROSA ingediende moties en amendementen.
Volg voor een overzicht van alle voorstellen die werden ingediend deze link: agenda raadsvergadering 3 juli 2014.

UITGANGSPUNTEN KADERBRIEF EN FINANCIEEL PERSPECTIEF

Amendement verdeling 1.875000

Amendement fietsenstalling Dam

Amendement 875.000 voor sociale reserve

Amendement Kleurenbieb

FYSIEKE OMGEVING

Motie betere dekking i.v.m. verhuren ruimtes stadhuis

Motie woonbehoefte

DUURZAAMHEID EN GROEN

Motie acquisitie HoogTij richten op duurzame sector

Motie windmolens

Motie onderhoud waardevolle bomen

Motie groene gevels voor scholen

Motie participatie bij verduurzaming

SOCIALE DOMEIN

Motie zachte landing i.v.m. decentralisaties

Motie producten inkoop GGD

Motie vrijwilligers en mantelzorgers

Motie subsidie-eisen amateurkunst

WERK EN INKOMEN

Motie armoedebeleid voor kinderen

Motie geen verplichte tegenprestatie:

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG:

Motie tijdelijk verhuren zonder tussenpersoon

Motie geen gebruik van antikraak bureaus

Motie Basisschool De Werf