Luxe woningen op het Jacob Visterrein? Niet doen!


Maatschappelijk belang of individueel belang? Als het aan ROSA ligt komen er geen luxe woningen op het Jacob Visterrein.

Ten noorden van de Zaanse Schans ligt aan de oevers van de Zaan het Jacob Visterrein. Een buitendijks stuk land waar ooit de lakfabriek van Jacob Vis stond.  In 1981 kocht een ontwikkelaar deze locatie, waar destijds een industriebestemming op zat. Na jaren lijkt de ontwikkelaar nu eindelijk zijn zin te krijgen: met een voorstel van het college wordt de bouw van tien woningen op deze locatie mogelijk gemaakt.

ROSA is bepaald niet gelukkig met deze ontwikkeling, maar het laat zich aanzien dat dit college toch overstag gaat en daarmee tegemoet komt aan de speculant, die niet alleen de waarde van de grond ziet stijgen door de omzetting van bedrijfsbestemming naar woonbestemming, maar die tevens zijn winst kan maximaliseren door de bouw van tien luxe woningen.

In de visie van ROSA zou het terrein juist ontwikkeld dienen te worden, zodanig dat een goede afronding ontstaat van de Zaanse Schans, met woningbouw en mogelijke andere voorzieningen die het gebied rond de Zaanse Schans nog aantrekkelijker maken en vooral ook groter. Wij verwachten voor de toekomst een flinke toename van toeristen en de overbelaste Zaanse Schans heeft nu al veel te lijden onder de enorme toeristenstroom.

De oostoever van de Zaan leent zich op deze locatie uitstekend om een aantrekkelijk verblijfsgebied te worden, en met de ontwikkeling en restauratie van de Bartelsluis in Wormer ontstaat een prachtig recreatief gebied. De ontwikkelingen rond het Jacob Visterrein zijn in die plannen een storende factor. Niet doen dus.

Het is tekenend voor dit college dat het grotere belang van een goede ruimtelijke visie moet wijken voor het belang van een individuele projectontwikkelaar.

ROSA zal samen met de Zaanse erfgoedverenigingen optrekken om dit onzalige plan van tafel te krijgen.