Mariska Schuttevaêr beëdigd als raadslid


Vandaag, op 21 september, wordt steunfractielid Mariska Schuttevaêr beëdigd als raadslid van ROSA Zaanstad. Zij neemt de plaats in van Aad Verburg, die helaas wegens ziekte afstand heeft gedaan van zijn raadszetel.

ROSA verliest aan Aad een betrokken raadslid en een fijne collega. De fractie en het bestuur van ROSA wensen Aad een zeer voorspoedig herstel toe.

Mariska Schuttevaêr zal met haar gebruikelijke enthousiasme haar taken als raadslid oppakken. ROSA ziet in Mariska een sterke collega op haar beleidsterreinen  milieu, groen, dierenwelzijn, digitalisering en privacy.