Marjan Minnesma spreekt in De Lorzie in Wormerveer


100 Zaanse woningen gezocht om energieneutraal te maken

Op uitnodiging van ROSA, Milieudefensie Zaanstreek, Transition Town Zaanstreek en de Zaanse Energie Koöperatie spreekt duurzaamheidskoningin Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, op vrijdag 6 februari in De Lorzie over het doel van Urgenda om in Wormerveer 100 woningen energieneutraal te maken. Ook wordt hun visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030 toegelicht.

De avond start om 20.00 uur (deur open om 19.45 uur) en vindt plaats in De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer. Toegang is gratis.

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie en zoekt 100 woningen in Wormerveer-Noord om energieneutraal te maken. Nederland móet en kan duurzamer. Urgenda maakt hiertoe concrete actieplannen en ontwikkelt haalbare projecten, zoals het energieneutraal maken van woningen. Een huis is energieneutraal als alle energie die je nodig hebt op je eigen huis, dak, grond of schuur duurzaam opgewekt wordt. Directeur Marjan Minnesma, door dagblad Trouw drie keer op rij gekozen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander en zelf opgegroeid in Wormerveer, zal op 6 februari, de landelijke Warme Truiendag, een presentatie geven over het project.

Urgenda heeft onlangs de eerste twintig huizen op Texel energieneutraal gemaakt voor maximaal
€ 35.000,-. Dit is het bedrag dat een gemiddeld gezin in 15 jaar uitgeeft aan gas en elektriciteit.
“Wanneer je datzelfde bedrag leent en gebruikt om je huis energieneutraal te maken, dan heb je daarna geen energierekening meer. Het bedrag dat je overhoudt, kun je gebruiken om de lening af te betalen. Per maand ben je bovendien niet meer geld kwijt dan voorheen. Wanneer een deel van de
€ 35.000,- niet geleend hoeft te worden, maar uit eigen vermogen komt, zorgt dit voor een directe verlaging van de maandlasten en dat is mooi meegenomen. Dit is mogelijk en dat blijkt uit de praktijkvoorbeelden die zijn gebundeld in onze brochure Ons huis energieneutraal”, legt Marjan Minnesma uit.

Elk huis een eigen aanpak
Na Texel is Wormerveer- Noord gekozen om het project op te schalen en als voorbeeld te dienen voor de rest van Nederland. Het uiteindelijke doel is 250.000 woningen in Nederland energieneutraal te maken. Iedere woning krijgt een eigen aanpak, met isolatie van de woning, innovatieve zonnepanelen op het dak, infraroodpanelen en warmtepompen als alternatieve warmtebronnen. Minnesma: “We willen technisch ontzorgen. Dat wil zeggen dat je als bewoner mee mag denken als je dat leuk vindt, maar dat hoeft niet. Om een leefbare aarde te houden voor de volgende
generaties, is het belangrijk dat we zo snel mogelijk fossiele brandstoffen uitbannen en overgaan op duurzame energie. Wij hebben vorig jaar ons rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan, als je het wilt! uitgebracht. Hierin wordt duidelijk dat de gebouwde omgeving nu bijna 30% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt, hier valt dus veel winst te behalen.”

Geïnteresseerden uit Wormerveer-Noord die hun huis energieneutraal willen (laten) maken kunnen zich aanmelden voor het project via wigger.verschoor@urgenda.nl

Meer informatie over het project energieneutrale huizen is te vinden op www.urgenda.nl/energieneutraal.

Interview met Marjan Minnesma in Vrij Nederland – 17 oktober 2014
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Marjan-Minnesma-Het-klimaat-De-rest-is-geneuzel.htm

Visierapport 2030 (Urgenda):
http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/

 www.warmetruiendag.nl

 https://milieudefensie.nl/lokaal/zaanstreek

 http://www.transitiontownzaanstreek.nl/

 http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/