Molens graag! (maar niet van die ambtelijke)


Onlangs stelden wij schriftelijke vragen aan het college van B&W over de voortgang van de (bouw)plannen voor De Hemmes. Want wat ons betreft mag er nu wel eens iets gebeuren daar.


De Orkaan schreef er een artikel over