Mooie resultaten raadsvergadering 2 februari


Zaanstad wil geen nachtvluchten en metingen geluidsoverlast Schiphol, nadruk op jongerenhuisvesting tegenover NS Wormerveer en indicatie WMO hoeft niet meer altijd elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Twee moties en een amendement die ROSA, al dan niet mede, indiende tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werden aangenomen!

 

Jongerenhuisvesting

Op de agenda stond de startnotitie over de ontwikkeling van voormalige gasfabriekterrein, oftewel de parkeerplaats, tegenover station Wormerveer.
In startnotities staat in grote lijnen beschreven wat de wensen en verwachte obstakels zijn bij een nieuw bouwproject.
ROSA diende, samen met de PvdA, een amendement in waarmee benadrukt wordt dat er bij het ontwikkelen van het gasfabriekterrein nadrukkelijk ook gekeken wordt naar het realiseren van woningen voor studenten, jongeren (al dan niet middels begeleid wonen), en kleine huishoudens.
De woningnood bij jongeren is groot en wij vinden deze centraal gelegen locatie een prachtplek voor jongerenhuisvesting. Mooi dus dat dit amendement werd aangenomen!

WMO-indicaties

Wie door ziekte of een beperking steun nodig heeft in de vorm huishoudelijke hulp of het persoonsgebonden budget, moet dit elk jaar opnieuw aanvragen. Ook als duidelijk is dat er geen verbetering in de situatie zal ontstaan.
Dit legt een grote en onnodige druk op mensen die het al moeilijk genoeg hebben, hun mantelzorgers én op het ambtelijk apparaat. Door deze motie, die wij mede indienden met zes andere partijen, wordt het mogelijk om indicaties voor onbepaalde tijd aan te vragen.
De motie werd unaniem aangenomen.

 

Vliegtuiglawaai

Een deel van de inwoners van Zaanstad ervaart grote overlast door vliegtuiglawaai. Helaas heeft Zaanstad niet heel veel te vertellen over Schiphol. Toch moeten we alle mogelijkheden inzetten die tot onze beschikking staan, dus dienden we maar weer eens een motie in om onze wens naar voren te brengen dat wij vinden dat de nachtvluchten op Schiphol afgeschaft moeten worden.
Verder roept de motie op om een toetsbare geluidsnorm op te stellen voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van de inwoners beschermt.
Met deze aangenomen motie heeft de wethouder een stok achter de deur tijdens de diverse Schiphol-overleggen, waar hij aan deel neemt namens Zaanstad.
Ook deze motie werd door in totaal zeven partijen ingediend. Fijn, zo’n brede samenwerking binnen de raad!