Naar een nieuw college: rapport van de informateurs


De nieuwe gemeenteraad is geà¯nstalleerd, maar aan een nieuw college wordt nog hard gewerkt. Informateurs Boele Staal en Patrick Poelmann onderzochten de mogelijkheden en spraken de afgelopen dagen met alle partijen. Op 4 april presenteerden zij hun bevindingen via het Rapport informateurs Staal en Poelmann.
Poelmann en Staal zien drie mogelijke samenwerkingsvarianten, maar geen van deze drie opties lijkt hen op dit moment haalbaar.
Optie 1, de variant over ‘links’ (D66, PvdA, SP, GroenLinks en ROSA), zal volgens de informateurs niet leiden tot een stabiele coalitie. Voornaamste reden is dat de SP zegt zich te zullen keren tegen landelijk beleid. Omdat de gemeentes nu juist met de aanstaande decentralisaties veel landelijk beleid zullen moeten uitvoeren verwachten de informateurs dat dit bestuurlijk gezien problemen zal opleveren.
Optie 2, de variant ‘midden 1’ (D66, PvdA, VVD, CDA/CU en ROSA) lijkt niet haalbaar, omdat ROSA heeft laten weten deze variant niet te willen steunen en haar voorkeur heeft uitgesproken voor de variant over ‘links’.
Tot slot optie 3, de variant ‘midden 2’ (D66, PvdA, VVD, CDA/CU en GroenLinks) is vooralsnog niet haalbaar omdat GroenLinks heeft laten weten zich “niet comfortabel” te voelen in deze coalitie, gezien het kleine mandaat dat zij van de kiezers heeft gekregen.

Lees het gehele Rapport informateurs Staal en Poelmann om alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de informateurs te lezen.
De taak van de heren Poelmann en Staal zit er op; de bal lijkt nu te liggen bij D66 en de PvdA. Wordt vervolgd.