Nederland wordt niet schoner door “Nederland Schoon”


De afgelopen week was het “Zero Waste Feestweek” in de Rosmolenwijk en hier hebben wij geen aandacht aan besteed. Dat behoeft wellicht enige uitleg. Want ROSA maakt zich vaak sterk voor initiatieven ter voorkoming en bestrijding van zwerfafval. En afval op onze straten en in onze natuur: dat vinden wij verschrikkelijk. Vooral ook omdat zwerfafval in onze voedselketen (en die van de dieren) terecht komt en uiteindelijk in onze oceanen, beter bekend als de “plastic soup”.

Maar wij zijn óók groot voorstander van landelijke statiegelduitbreiding: statiegeld op kleine plastic flesjes en blik! Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan de reductie van zwerfafval. In landen als Zweden, Denemarken en Duitsland weten ze dit allang. Daar is de hoeveelheid zwerfafval op straat en in de natuur aanmerkelijk verminderd sinds de uitbreiding van de statiegeldheffing. Over dit onderwerp schreven wij afgelopen september dit: “Zwerfafval: opruimen is (helaas) de oplossing niet”

In het kort komt het erop neer dat de verpakkings- en levensmiddelenindustrie geen statiegelduitbreiding wil, omdat dit hen meer geld gaat kosten. Deze industrie heeft van de regering (alweer) extra tijd gekregen om te bewijzen dat zij een belangrijke afname van zwerfafval kunnen bewerkstelligen en daar doen zij heel erg hun best voor middels “Nederland Schoon”.

Nu is het zo dat Nederland Schoon bewoners er in de Zero Waste Feestweek toe aanzet allemaal een stukje van hun buurt zwerfafvalvrij te houden. En deze initiatieven willen zij uitbreiden door heel Nederland, in de hoop dat er in maart 2021 zoveel minder zwerfafval gemeten wordt dat er geen statiegeld wordt ingevoerd.

ROSA heeft grote waardering voor alle Zaankanters die de stad schoner maken, alleen of in groepsverband, en dus ook voor de organisatoren van de Zero Waste Feestweek. Wij steunen echter niet de verpakkings- en levensmiddelenindustrie die wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.

Wij hebben mensen gesproken vanuit organisaties die zich al jaren zeer actief inzetten op het gebied van het opruimen van zwerfafval en hier bestaat veel kennis over deze problematiek. Zij zeggen allemaal hetzelfde: “Statiegeld-uitbreiding is hoognodig, want alleen dat gaat echt helpen, ook op de lange termijn.” Dus ook nadat Nederland Schoon eventueel kans heeft gehad het hele initiatief tot statiegeld-uitbreiding van de kaart te vegen door Nederland tot maart 2021 schoner te houden.

Toch is en blijft het opruimen van zwerfafval heel goed! Alleen is het hierbij zeer aan te bevelen de “litteratie-app” te gebruiken: Alleen zo houden we inzichtelijk wat er allemaal precies wordt opgeruimd en waar. Deze informatie kan gebruikt worden om aan te tonen dat de acties van Nederland Schoon Nederland uiteindelijk helemaal niet schoon gaan houden.